• dec
    • 04
    • 2014

Invoering T-rijbewijs op 1 juli 2015 definitief

3 december 2014

De Eerste Kamer heeft 2 december jl. het wetsvoorstel T-rijbewijs aangenomen. Daarmee is de invoering van het T-rijbewijs op 1 juli 2015 definitief.

Rijbewijs
De Eerste Kamer had aanvankelijk een aantal vragen gesteld over de invoering van het T-rijbewijs. Onder meer over hoe de opleiding voor het T-rijbewijs zal passen binnen het agrarisch onderwijs en de bekostiging van de T-rijopleiding. Minister Schultz van Haegen heeft in antwoord daarop de zorgen bij de Eerste Kamer kunnen wegnemen. Indien de Eerste Kamer niet akkoord zou zijn, was nog meer uitstel van invoering onvermijdelijk geweest.

Het T-rijbewijs wordt geen verplicht onderdeel van de eindkwalificatie van agrarische opleidingen. Het werken met de trekker kan daarbij wel worden onderwezen op de AOC’s, maar het rijden op de openbare weg is daar dan geen onderdeel van. Wel kan deze ervaring nuttig zijn voor de opleiding voor het T-rijbewijs. Dit betekent ook dat de AOC’s niet de kosten hoeven te dragen van het T-rijbewijs, maar dat de leerlingen dit zelf zullen moeten betalen.

Invoering van het T-rijbewijs op 1 juli 2015 gaat nu definitief door. Vanaf 1 juli 2015 moet iedereen een T-rijbewijs hebben om met een landbouwtrekker en zelfrijdend werktuig op de openbare weg te rijden. Iedereen die voor 1 juli 2015 in het bezit is van een rijbewijs B krijgt op het moment dat hij/zij het rijbewijs verlengd automatisch de T bijgeschreven. In de tussenliggende periode geldt dan het B-rijbewijs (dus gehaald vóór 1 juli 2015) gewoon als tractorrijbewijs. Het T-rijbewijs geldt straks ook voor alle grondverzetmachines op de weg. Bestuurders van kleinere voertuigen met een specifieke werktuigfunctie denk aan grasmaaiers, heftrucks, poepzuigers etc. die smaller zijn dan 1,30 meter, zijn uitgezonderd van het T-rijbewijs op voorwaarde dat deze voertuigen geen trekhaak hebben.

Huidige trekkerbestuurders die nu geen enkel rijbewijs hebben, moeten vanaf 1 juli 2015 een T-rijbewijs hebben. Er kan nog wel voor 1 juli een trekkercertificaat of rijbewijs B gehaald worden. Het trekkercertificaat kan dan binnen één jaar (dus voor 1 juli 2016) worden omgeruild voor een T-rijbewijs. Aan de houder van een T-rijbewijs worden dezelfde medische geschiktheidseisen gesteld als aan bestuurders van personenauto´s.

About the author  ⁄ marinus terpstra

No Comments