Nico Lykelema
Nico LykelemaVoorzitter
De voorzitter van de ABL en tevens de vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting Bevordering Verkeerseducatie, netwerker van de vereniging.
Marinus Terpstra
Marinus TerpstraVice-voorzitter
Vice-voorzitter van de ABL, zit oa. namens de vereniging in de commissie welke overleg pleegt met Cbr en gemeente met betrekking tot verkeerssituatie’s in de gemeente Leeuwarden.
Piet Dillema
Piet DillemaPenningmeester
De penningmeester van de club, verder de persoon die alles weet mbt. het nieuwe tractorrijbewijs maar ook van de motor- en aanhangwagenrijbewijzen.
Janke Kammenga
Janke Kammenga
De dame met de vrachtauto-divisie onder haar hoede, samen met Marinus in de commissie voor verkeersoverleg met gemeente en het Cbr.