Join the club, en word lid! van ABL voor slechts 85 euro per jaar

aanmelden


De ABL is een belangenvereniging van rijschoolhouders en -instructeurs, die er naar streven u van een zo’n goed mogelijke rijopleiding voorzien van welke categorie dan ook. De instructeurs en rijschoolhouders zijn door deze samenwerking in staat voor u een product op de markt te zetten die aan alle eisen van de hedendaagse instructie voldoet.

De doelstelling van de ABL is de rijschoolhouders en -instructeurs van kring 12 (Leeuwarden en en omstreken), zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen in de rijschoolwereld en omstandigheden te creëren, die dit vakgebied verbeteren, continueren en vergemakkelijken. Dit houdt in, dat belangenbehartiging van de leden, overleg met branche-organisaties, zoals het CBR, Bovag, ANWB e.d. maar ook het verzorgen van applicatiecursussen en bijscholingen voor de leden, de ABL dit tot zijn taak rekent.


Voordeel 1

Door ALLE rijinstructeurs en rijschoolhouders te verenigen in de ABL, kunnen we uw belangen het beste behartigen. Deze belangen kunt u laten horen op de jaarlijkse(maar ook tussentijdse) ledenvergadering, waar u als lid van harte welkom bent.

Als lid kun je ook…

…tegen gereduceerd tarief, gebruik maken van de aangeboden WRM-applicatiecursus en andere bijscholings-activiteiten.

Slechts 85 euro per jaar

Hiervoor bent u niet alleen lid van de ABL, maar ook van de SBV, waar elk lid van een deelnemende belangenvereniging in Noord-Nederland, deel van uitmaakt.

Voordeel 4

U kunt uw lidmaatschapsgeld meer dan terugverdienen. Niet alleen aan de tarief reducerende WRM-applicatie maar ook bij deelname aan de ROSO-trainingen.

Ook nog nummer 5

Voor zover het binnen ons vermogen ligt, om voor een rijschool, die in de problemen komt door b.v. ziekte, een vervanger te zoeken. Zo kan het ook met materieel, dat voor b.v. een examen weigert, een oplossing bieden.

En vergeet ook niet

Dat u kunt meedoen aan onze jaarlijkse “Teambuilding”-uitjes, die jaarlijks worden georganiseerd.

  • mei
  • 21
  • 2015

Procedure voor het begeleiden na een vordering

Van ons lid Fokke Hoekstra hebben wij onderstaande mail ontvangen. Graag willen we deze met jullie delen zodat een ieder er profijt van heeft, hiervoor natuurlijk onze hartelijke dank naar Fokke voor de het uitzoeken en het delen ervan!!

Inhoud van de mail:

“Zoals vandaag telefonisch besproken stuur ik je hierbij de procedure die een rijschoolhouder dient te volgen indien hij/zij een beginnend bestuurder (5 jaar) wil begeleiden voor het opnieuw behalen van het rijbewijs B nadat het is ingevorderd als gevolg van invordering door de politie vanwege meermalig geverbaliseerd overschrijden van het alcoholpromillage.

Ik heb de procedure in overleg met het CBR opgesteld. De concept-procedure is, na toezending door mij aan het CBR, getoetst.
Het CBR valideert formeel nooit via (bijvoorbeeld) mail of schriftelijk extern toegezonden procedures.

Vandaag kreeg ik telefonisch (na ongeveer 4 weken…..) te horen dat de door mij opgestelde procedure juist is.

Ik had jou eerder al toegezegd dat ik jou de procedure/handelingswijze zou toezenden opdat daarmee de overige leden van ABL/SBV daaruit ook profijt kunnen trekken.

Ondanks de telefonische accordering van het CBR aan mij kunnen er uiteraard geen rechten worden ontleend aan de door mij opgestelde procedure.”

Klik op de afbeelding om deze te vergroten:

>

20150521-213853.jpg

20150521-213900.jpg

Read More →
  • dec
  • 04
  • 2014

Invoering T-rijbewijs op 1 juli 2015 definitief

3 december 2014

De Eerste Kamer heeft 2 december jl. het wetsvoorstel T-rijbewijs aangenomen. Daarmee is de invoering van het T-rijbewijs op 1 juli 2015 definitief.

Rijbewijs
De Eerste Kamer had aanvankelijk een aantal vragen gesteld over de invoering van het T-rijbewijs. Onder meer over hoe de opleiding voor het T-rijbewijs zal passen binnen het agrarisch onderwijs en de bekostiging van de T-rijopleiding. Minister Schultz van Haegen heeft in antwoord daarop de zorgen bij de Eerste Kamer kunnen wegnemen. Indien de Eerste Kamer niet akkoord zou zijn, was nog meer uitstel van invoering onvermijdelijk geweest.

Het T-rijbewijs wordt geen verplicht onderdeel van de eindkwalificatie van agrarische opleidingen. Het werken met de trekker kan daarbij wel worden onderwezen op de AOC’s, maar het rijden op de openbare weg is daar dan geen onderdeel van. Wel kan deze ervaring nuttig zijn voor de opleiding voor het T-rijbewijs. Dit betekent ook dat de AOC’s niet de kosten hoeven te dragen van het T-rijbewijs, maar dat de leerlingen dit zelf zullen moeten betalen.

Invoering van het T-rijbewijs op 1 juli 2015 gaat nu definitief door. Vanaf 1 juli 2015 moet iedereen een T-rijbewijs hebben om met een landbouwtrekker en zelfrijdend werktuig op de openbare weg te rijden. Iedereen die voor 1 juli 2015 in het bezit is van een rijbewijs B krijgt op het moment dat hij/zij het rijbewijs verlengd automatisch de T bijgeschreven. In de tussenliggende periode geldt dan het B-rijbewijs (dus gehaald vóór 1 juli 2015) gewoon als tractorrijbewijs. Het T-rijbewijs geldt straks ook voor alle grondverzetmachines op de weg. Bestuurders van kleinere voertuigen met een specifieke werktuigfunctie denk aan grasmaaiers, heftrucks, poepzuigers etc. die smaller zijn dan 1,30 meter, zijn uitgezonderd van het T-rijbewijs op voorwaarde dat deze voertuigen geen trekhaak hebben.

Huidige trekkerbestuurders die nu geen enkel rijbewijs hebben, moeten vanaf 1 juli 2015 een T-rijbewijs hebben. Er kan nog wel voor 1 juli een trekkercertificaat of rijbewijs B gehaald worden. Het trekkercertificaat kan dan binnen één jaar (dus voor 1 juli 2016) worden omgeruild voor een T-rijbewijs. Aan de houder van een T-rijbewijs worden dezelfde medische geschiktheidseisen gesteld als aan bestuurders van personenauto´s.

Read More →