Scroll Top

Abl Leeuwarden

Het ABL is een belangenvereniging voor rijschoolhouders.

De ABL is een belangenvereniging van rijschoolhouders en -instructeurs, die er naar streven u van een zo’n goed mogelijke rijopleiding voorzien van welke categorie dan ook. De instructeurs en rijschoolhouders zijn door deze samenwerking in staat voor u een product op de markt te zetten die aan alle eisen van de hedendaagse instructie voldoet.

De doelstelling van de ABL is de rijschoolhouders en -instructeurs (Leeuwarden en en omstreken), zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen in de rijschoolwereld en omstandigheden te creëren, die dit vakgebied verbeteren, continueren en vergemakkelijken. Dit houdt in, dat belangenbehartiging van de leden, overleg met branche-organisaties. Ook het verzorgen van applicatiecursussen en bijscholingen voor de leden, de ABL dit tot zijn taak rekent.

voordeel 1
Door alle rijinstructeurs en rijschoolhouders te verenigen in de ABL, kunnen we uw belangen het beste behartigen. Deze belangen kunt u laten horen op de jaarlijkse(maar ook tussentijdse) ledenvergadering, waar u als lid van harte welkom bent.
Als lid kun je ook…
…tegen gereduceerd tarief, gebruik maken van de aangeboden WRM-applicatiecursus en andere bijscholings-activiteiten.
Slechts 90 euro per jaar
Hiervoor bent u niet alleen lid van de ABL, maar ook van de SBV, waar elk lid van een deelnemende belangenvereniging in Noord-Nederland, deel van uitmaakt.
Voordeel 4
U kunt uw lidmaatschapsgeld meer dan terugverdienen. Niet alleen aan de tarief reducerende WRM-applicatie maar ook bij deelname aan de ROSO-trainingen.
Ook nog nummer 5
Voor zover het binnen ons vermogen ligt, om voor een rijschool, die in de problemen komt door b.v. ziekte, een vervanger te zoeken. Zo kan het ook met materieel, dat voor b.v. een examen weigert, een oplossing bieden.
En vergeet ook niet
Dat u kunt meedoen aan onze jaarlijkse “Teambuilding”-uitjes, die jaarlijks worden georganiseerd.
Scholing
Het organiseren van studiebijeenkomsten
Cursussen
Het organiseren van applicatiecusseren
Contacten onderhoud
Het onderhouden van contacten met het CBR (Centraal bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Bemiddeling
Overleg met diverse overheidsinstanties
Netwerken
Contact met andere rijscholen in de buurt
Lidmaatschap is gekoppeld
Het lidmaatschap is gekoppeld aan de (SBV) Stichting Bevordering Verkeerseducatie.
Word lid van het ABL
€ 90,-
Per jaar